Pol Bouwmanagement
Apeldoornseweg 43
8172 EH Vaassen
T 0578 - 56 07 07
M 06 29 570 500
info@polbouwmanagement.nl

Asbestsanering

Asbest is een mineraal dat bijzondere eigenschappen bezit, zoals slijtvastheid, onbrandbaarheid en een groot isolerend vermogen.
Deze eigenschappen hebben er toe geleid dat asbest – met name tussen 1950 en 1980 – in veel producten is verwerkt en toegepast.

Echter vanaf de jaren '70 begon het duidelijk te worden dat asbest een groot gevaar voor de volksgezondheid opleverde en vanaf 1993 is het verboden nog asbesthoudende materialen toe te passen en te verwerken.
Bij huidige sloopwerken ben u van overheidswege verplicht een asbestinventarisatierapport op te stellen en het asbest door een gecertificeerd bedrijf te laten verwijderen.
Wij kunnen u bij het gehele traject van asbestsaneringen begeleiden, en zorg dragen dat het asbest op verantwoorde en volgens de wettelijke eisen wordt verwijderd.