Pol Bouwmanagement
Apeldoornseweg 43
8172 EH Vaassen
T 0578 - 56 07 07
M 06 29 570 500
info@polbouwmanagement.nl

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen houd in dat door de keuze van bouwmaterialen, installaties en de manier van bouwen energie wordt bespaard en minder afval en milieuonvriendelijke stoffen worden geproduceerd, en is een trend die niet meer zal verdwijnen. Een keuze voor duurzaam bouwen, is respect tonen voor mens en milieu.

Bij duurzaam bouwen gaat het erom dat de huidige bouwactiviteiten zodanig uitgevoerd worden dat anderen daar in de toekomst geen hinder van ondervinden. De overheid stimuleert duurzaam bouwen en neemt daarom steeds meer maatregelen om het energieverbruik te verlagen om zo de CO2-uitstoot terug te dringen.

Onderstaand een aantal voorzieningen welke zorg dragen voor een sterk gereduceerd energieverbruik;
• betere isolatie van uw woonhuis of bedrijfspand

• warmteterugwinning uit ventilatielucht 

• warmteterugwinning uit douchewater 

• groter raamoppervlak op het zuiden
• hoog rendement verwarming en hoog rendement warm tapwaterbereiding 

• zonne-energiesystemen (zonneboilers, zonnepanelen)
• aard- en luchtwarmtepompsystemen.
• vloerverwarming en vloerkoeling.


"Wij kunnen u geheel begeleiden en adviseren in de voor u zinvolle investeringen in duurzame voorzieningen en bouwsystemen."

Neem contact op met Pol Bouwmanagement!