Pol Bouwmanagement
Apeldoornseweg 43
8172 EH Vaassen
T 0578 - 56 07 07
M 06 29 570 500
info@polbouwmanagement.nl

Wonen

 

Ook in uw woning wenst u een veilig gevoel te hebben, met goede brandwerende voorzieningen.

Wij inspecteren uw woning, rapporteren de bevindingen en tekortkomingen met betrekking tot eventueel brandgevaar.

Vervolgens maken wij een plan van aanpak m.b.t. de aan te brengen brandwerende voorzieningen en vluchtwegen.

Dit kan inhouden het adviseren m.b.t. het brandwerend afdichten van ruimtes tegen brandoverslag, aanbrengen van vluchtroutes en aanbrengen van rookmelders en blusmiddelen.

 

tmb1                                                 

 

   HKE beveiliging 95